ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
บริษัทของเรา (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) เป็นธุรกิจจดทะเบียนที่มีเลขทะเบียนเดียวและเป็นผู้ให้บริการของเว็บไซต์ Gclub.org กฎทั้งหลายเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้เล่นและผู้ให้บริการ การยอมรับกฎหมายถึง ผู้เล่นยืนยันว่าได้อ่าน ยอมรับข้อผูกพันเหล่านี้ และยินยอมปฏิบัติตามกฎ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มกฎแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยแจ้งให้ผู้เล่นทราบทางอีเมลหรือแจ้งทางหน้าเว็บไซต์ Gclub.org หากเนื้อหาของกฎในภาษาอื่นแตกต่างไปจากกฎนี้ให้ถือกฎในภาษาท้องถิ่นเป็นสำคัญ รวมถึงใช้กับกฎในเกม ตัวหนังสือบน Gclub.org และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมโบนัสหรือระบบโบนัส เป็นต้น
กฎและนโยบายต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎในทุกกรณีและวัตถุประสงค์ และการตกลงกฎเหล่านี้ ผู้เล่นยืนยันว่าตนเข้าใจ ยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงินยืมไม่มีดอกเบี้ยพิเศษบนอินเทอร์เน็ต
 • เงื่อนไขของเกม
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสร้างความภักดีระหว่างลูกค้ากับแบรนด์
 • การพนันอย่างรับผิดชอบ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการชิงโชค
 1. การสมัครและกฎหมายการสมัคร
  1.1. กฎเหล่านี้ใช้กับเนื้อหาและบริการของผู้ให้บริการบน Gclub.org รวมถึงเนื้อหาที่ผู้เล่นส่งหรืออัพโหลด (เช่น การอัพโหลดรูปภาพ) บน Gclub.org ผ่านทางอีเมล ข้อความสั้น การ
  1.2. การทำเครื่องหมายเลือกช่อง “ฉันยอมรับกฎและนโยบายความเป็นส่วนตัว” บน Gclub.org และคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นหรือยืนยันหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎ หมายถึง ผู้เล่นยืนยันว่าตนยอมรับข้อกำหนดของกฎเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว (ลิงก์) ตกลง ทราบผลผูกมัด และยินยอมปฏิบัติตามกฎ
  1.3. หากกฎข้อใดกลายเป็นโมฆะ ไม่ถือว่าส่งผลต่อกฎที่เหลือและยังคงบังคับใช้กฎที่เหลือตามเดิม
  1.4. ผู้เล่นไม่มีสิทธิ์โอนให้บุคคลที่สามด้วยการอ้างใดๆ ต่อผู้ให้บริการ
  1.5. ความสัมพันธ์ทางกฎหมายทั้งหลายระหว่างผู้ให้บริการและผู้เล่น การมีผลบังคับใช้และการสิ้นสุดความสัมพันธ์ รวมถึงข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์อยู่ภายใต้การกำกับของกฎหมายสหภาพกัมพูชา
 2. คำอธิบายการให้บริการ
  2.1. ผู้เล่นบน Gclub.org สามารถเล่นเกมพนันแบบอินเทอร์แอคทีฟได้
  2.2. ผู้เล่นได้รับแจ้งว่าเกมที่นำเสนอนั้นมีองค์ประกอบเรื่องดวงอยู่ด้วย เมื่อจ่ายค่าเข้าร่วมเกมแล้ว คุณอาจได้รางวัลที่ใช้ดวงทั้งหมดหรือดวงเพียงบางส่วน หรือโอกาสที่ไม่อาจรู้ได้ล่วงหน้า การสร้างองค์ประกอบเรื่องดวงมาจากเครื่องออกตัวเลขแบบสุ่มที่ได้การยอมรับในระดับสากล และไม่ได้เป็นผลจากผู้ให้บริการในทางใดทั้งสิ้น
  2.3. Gclub.org ใช้งานได้บนเดสก์ท็อปของระบบซอฟต์แวร์ และในเวอร์ชันมือถือ เวอร์ชันมือถือไม่รองรับตัวเลือกและเกมทุกแบบที่มีอยู่ในเวอร์ชันเดสก์ท็อป กฎเหล่านี้ใช้กับผู้ใช้งาน Gclub.org ทุกคนที่เข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และ/หรือฮารด์แวร์ และ/หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ
  2.4. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการจำกัดการเข้าใช้งานของผู้เล่นบนเว็บไซต์ Gclub.org, เกม และบริการบนอินเทอร์เน็ต หากผู้เล่นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในกฎนี้ และไม่ทำตามกฎหรือข้อบังคับเหล่านี้
 3. ข้อกำหนดของการเข้าร่วม
  3.1. ผู้เล่นต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น โดยให้ข้อมูลที่ต้องการอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อเข้าร่วมเล่นเกมใน Gclub.org
  3.2. ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ให้สิทธิ์ผู้เล่นเพื่อลงทะเบียนและเข้าร่วมเกมที่จัดบน Gclub.org
  3.3. เมื่อยืนยันกฎเหล่านี้แล้ว ผู้เล่นรับรองและรับประกันว่าตน
  • มีความสามารถตามกฎหมาย
  • ไม่ได้กระทำแทนผู้อื่น
  • ไม่ได้ติดการพนัน
  • จะไม่ฝากเงินที่ได้รับจากอาชญากรรม สิ่งผิดกฎหมาย และ/หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
  • จะไม่ฝากเงินโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น
  • จะไม่เข้าร่วมเกมเพื่อเงินสด และ/หรือจะไม่ลงเงินแก่เกมประเภทนั้น
  • จะไม่ฝากเงินในบัญชีเพื่อเหตุผลอื่นใด นอกจากเข้าร่วมเกมออนไลน์ที่จัดทำโดยผู้ให้บริการ โดยเฉพาะเหตุผลที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอาชญากรรม (เช่น การฟอกเงินที่ได้รับมาจากวิธีทางอาชญากรรมให้ถูกกฎหมาย)
  • ไม่ลงทะเบียนบน Gclub.org ของผู้บริการโดยใช้บัญชีผู้เล่นที่ใช้งานอยู่แล้ว
  • ไม่ปิดบัญชีของคุณบนแพลตฟอร์มเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานใหม่บนเว็บไซต์เดิม
  • ไม่ขาย/ย้าย และ/หรือรับบัญชีมาจากผู้เล่นคนอื่น
  • จะไม่โอนเงินทุนระหว่างบัญชีผู้เล่น
  • จะทำตามกฎและข้อบังคับเหล่านี้
  3.4. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเกมที่ให้บริการบน Gclub.org ต้องเป็นบุคคลที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ขอให้ผู้เล่นส่งหลักฐานยืนยันอายุและจำกัดการเข้าถึงบริการและเกมหากผู้เล่นไม่ให้เอกสารที่ร้องขอแก่ผู้ให้บริการ
  3.5. ห้ามพนักงานของผู้ให้บริการ หรือบริษัทที่ผู้ให้บริการสนับสนุน รวมถึงญาติพี่น้องเข้าร่วมเกม
  3.6. เกมที่เราเสนอให้บน Gclub.org มีพื้นฐานจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ผู้ให้บริการไม่รับประกันความพร้อมของเกมและบริการทั้งหมด และการให้บริการเต็มรูปแบบและต่อเนื่อง ผู้ให้บริการจะใช้ทุกวิธีที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
  3.7. ผู้เล่นเป็นผู้รับผิดชอบโครงสร้างทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับ Gclub.org ของผู้ให้บริการ รายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับโครงสร้างที่แนะนำอธิบายไว้ในส่วนความช่วยเหลือและคำถามที่พบบ่อยบน Gclub.org
 4. ทรัพย์สินทางปัญญา
  4.1. การลงทะเบียนบัญชีและ/หรือการใช้บริการใดๆ บน Gclub.org ผู้เล่นยอมรับว่าเนื้อหาทั้งหมดบน Gclub.org เป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้เล่นจะใช้ได้เพียงเนื้อหาและข้อมูลบน Gclub.org เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และจะไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่น
  4.2. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์์แต่เพียงผู้เดียวในวัสดุ (อาทิ รูปภาพ คำถาม ความเห็น ข้อความตัวหนังสือ) ที่มีอยู่บน Gclub.org ผู้เล่นไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องใดๆ
 5. การลงทะเบียน
  5.1. บัญชีของผู้เล่นถูกสร้างขึ้นหลังจากขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ บัญชีผู้เล่นเดียวกันจึงสามารถเชื่อมต่อเว็บไซต์ Gclub.org บนเดสก์ท็อปหรือเวอร์ชันมือถือได้
  5.2. การลงทะเบียนรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้
  ก) ชื่อผู้ใช้งานส่วนบุคคลและเป็นความลับ ชื่อผู้ใช้งานของผู้เล่นต้องมีลักษณะเฉพาะและระบุได้ชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใช้คำที่ละเมิด ไม่เหมาะสม หรือคำอื่นๆ ที่รับไม่ได้ ไม่อนุญาตให้เลือกชื่อผู้ใช้ที่มีหรือให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นหรือไปยังชื่อบัญชีที่อ้างอิงถึงสิทธิ์ของผู้ใช้งานโดยเฉพาะเจาะจง (กล่าวโดยเฉพาะ แต่ไม่ใช่แค่การใช้คำ “ผู้ดูแล”) ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ไม่ลงทะเบียนให้ชื่อผู้ใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือปิดกั้นบัญชีผู้เล่นที่มีชื่อผู้ใช้งานไม่เหมาะสม ผู้ให้บริการมีสิทธิ์เรียกคืนการดำเนินการหลังจากบัญชีได้เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว
  ข) รหัสผ่าน ผู้เล่นต้องเก็บชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ เนื่องจากการกระทำจากบัญชีของผู้เล่นถือว่าเป็นของผู้เล่นโดยอัตโนมัติ คำแนะนำของเราแก่ผู้เล่น ไม่จดหรือแสดงรหัสผ่านของคุณทุกวิธี ไม่ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย เช่น วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ เลขทะเบียนรถ สร้างรหัสผ่านที่เข้าถึงยากโดยใช้ตัวอักษรหลายรูปแบบ เช่น ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ตัวเลข หรืออักขระพิเศษ (เช่น / ? & *) เราแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหากผู้เล่นคิดว่ารหัสผ่านถูกเปิดเผย ผู้เล่นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำตามข้อบังคับด้านความปลอดภัย
  5.3. ผู้เล่นต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียน
  • ชื่อจริง นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเกิด
  • ชื่อสถาบันผู้ให้เครดิต เลขลงทะเบียนและรหัส ที่ผู้เล่นมีบัญชีอยู่เพื่อใช้ฝากเงินสำหรับลงพนัน
  • เลขบัญชีที่มีเงินเพื่อใช้ฝากเงินสำหรับลงพนัน
  • ที่อยู่อีเมล
  5.4. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยืนยันข้อมูลที่ให้มา รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลของบุคคลที่สามและขอสำเนาเอกสารยืนยันได้ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ไม่ลงทะเบียนหรือแยกผู้เล่นที่เกี่ยวข้องออกจากการเข้าใช้บริการ และชะลอเงินทุนในบัญชีและการจ่ายเงินให้ผู้ชนะหากข้อมูลที่ให้มาดูไม่ถูกต้อง

5.5. อนุญาตให้ผู้เล่นลงทะเบียนได้เพียงหนึ่งบัญชี และบัญชีที่ลงทะเบียนต้องเป็นของตนเอง
5.6. ผู้เล่นต้องแน่ใจว่าได้ทำการเปลี่ยนแปลงบน Gclub.org (ในส่วน “การตั้งค่า”) เมื่อมีการเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ไว้ตอนลงทะเบียน หรือแจ้งบริการสนับสนุนของผู้ให้บริการทันที หากไม่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงให้ถือว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนล่าสุดมีผลผูกพัน
5.7. อนุญาตให้ผู้เล่นลงทะเบียนได้เพียงบัญชีเดียวและจำเป็นต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง
5.8. ผู้เล่นต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ หรือที่อยู่อีเมลและเลขบัญชีแก่ผู้ให้บริการในทันที โดยเปลี่ยนข้อมูลบน Gclub.org ให้ถูกต้อง หากผู้เล่นไม่แจ้งเปลี่ยนแปลง ให้ถือตามข้อมูลที่ผู้เล่นลงทะเบียนครั้งสุดท้าย
5.9. ผู้เล่นรับทราบและยอมรับว่าผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนผู้ใช้งานและจำกัดหรือปิดกั้นการเข้าถึงเกมของผู้เล่นได้ตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว

 1. เกมและเงื่อนไขการชนะ
  6.1. ค่าเงินสากลคือค่าเงินหลักบนแพลตฟอร์ม และไม่สามารถใช้ค่าเงินอื่นได้
  6.2. บัญชีผู้เล่นอนุญาตให้คุณเข้าร่วมเกมและเล่นเพื่อรับเงินรางวัล ผู้เล่นต้องฝากเงินในบัญชีผู้ใช้ของตน โดยต้องเป็นวิธีการจ่ายเงินที่รองรับบน Gclub.org
  6.3. การฝากเงินไปยังบัญชีเงินสดของผู้เล่นทำได้โดยการโอนเงินไปยังบัญชีของผู้ให้บริการในรูปแบบการจ่ายเงินต่อไปนี้ บัตรเครดิต โอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินและยอมรับวิธีการจ่ายเงินหากตรงตามเงื่อนไขจำเพาะ โดยเป็นดุลยพินิจของผู้ประกอบการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่รับประกันว่าวิธีการจ่ายเงินทุกแบบจะใช้งานได้ตลอดเวลา
  6.4. ผู้เล่นมีสิทธิ์ใช้ได้แค่บัญชีปัจจุบัน และบัตรเครดิตต้องเปิดและออกเป็นชื่อตนเอง ผู้เล่นไม่มีสิทธิ์ใช้บัญชีปัจจุบันและบัตรเครดิตที่เปิดและออกโดยชื่อของบุคคลที่สาม
  6.5. ผู้ให้บริการเปิดบัญชีของผู้เล่นเมื่อได้รับการจ่ายเงินครั้งแรกมายังบัญชีของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการถือจำนวนเงินทั้งหมดที่โอนไปยังบัญชีของผู้เล่นในฐานะตัวแทนผู้เล่นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีดอกเบี้ย (ขณะที่บัญชียังใช้งานอยู่) ผู้ให้บริการไม่ใช่สถาบันทางการเงิน และผู้เล่นไม่สามารถเรียกร้องหรือรับดอกเบี้ยจากจำนวนเงินในบัญชีได้
  6.6. ผู้ให้บริการจะตรวจสอบที่จำเป็นหลังการชำระเงิน จำนวนครั้งที่ฝากเงินเป็นเครดิตในบัญชีของผู้ให้บริการขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่เลือก บัญชีของผู้เล่นจะได้รับเครดิตทันทีที่ผู้ให้บริการชำระเงินยืนยันการทำธุรกรรม
  6.7. จำนวนขั้นต่ำและสูงสุดในการจ่ายเงินจะแจ้งถัดจากการชำระเงินแต่ละประเภท ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินขั้นต่ำและสูงสุดในการจ่ายเงินตามดุลยพินิจ
  6.8. ผู้เล่นฝากเงินไปยังบัญชีเพื่อเข้าร่วมในเกมพนันแบบอินเทอร์แอคทีฟ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ปิดกั้นเงินฝากในบัญชีของผู้เล่นชั่วคราวหากผู้เล่นไม่ลงเงินพนัน เพื่อประเมินว่าการทำธุรกรรมผิดปกติหรือน่าสงสัยหรือไม่
  6.9. เมื่ออยู่ในเกม ผู้เล่นสามารถเล่นผ่านอัตราการจ่ายตามการเข้าร่วมเกม อัตราการเข้าร่วมเกมกำหนดไว้ในกฎของแต่ละเกม
  6.10. ผู้เล่นของ Gclub.org สามารถเลือกวิธีกำหนดเงินพนันสูงสุดได้
  ก) กำหนดเงินพนันสูงสุดที่อนุญาตต่อหนึ่งเกม
  ข) กำหนดจำนวนเกมสูงสุดทั้งหมด (เครื่องคำนวณ: เงินพนันสูงสุดต่อหนึ่งวัน) ที่ทำได้ต่อหนึ่งวัน (ภายใน 24 ชั่วโมง)
  6.11. ผู้ให้บริการเพิ่มจำนวนเงินพนันสูงสุดในวันที่ 7 (เจ็ด) หลังจากได้รับประกาศเกี่ยวข้อง
  6.12. ผู้ให้บริการไม่ยอมรับเงินพนันจากผู้เล่น หากเงินทุนในบัญชีของผู้เล่นไม่เพียงพอที่จะลงเงินพนันได้
  6.13. หากผู้เล่นเริ่มเล่นแล้วขาดการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต ผู้เล่นสามารถกลับเข้าเกมภายในกำหนดเวลาและคำสั่งที่ผู้ให้บริการกำหนด
  6.14. การชนะเงินสดจะให้เครดิตเข้าบัญชีของผู้เล่น
  6.15. ผู้ให้บริการสามารถให้โบนัสแก่ผู้เล่นได้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง หากมีการให้โบนัส จะมีประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขบนหน้าแรกของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงทั้งโปรโมชันโบนัสและกฎตามดุลยพินิจ
  6.16. หากคุณได้รางวัลโดยการเข้าร่วมเกม คุณจะได้รับข้อความเกี่ยวกับรางวัลที่จะได้ และ โพสต์เงื่อนไขในการรับรางวัลบน Gclub.org ก่อนเข้าร่วมเกม บริษัทสงวนสิทธิ์เปลี่ยนของรางวัลเป็นของประเภทอื่นที่มีมูลค่าเหมือนกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6.17. เกมที่ชนะนับเฉพาะเกมที่เล่นตามกฎเท่านั้น นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ของผู้เล่นต้องกำลังทำงานเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เกมอยู่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลุดจากเกมได้ที่ส่วนคำถามที่พบบ่อย
  6.18. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการปรับผลของเกมให้ถูกต้อง หรือให้เป็นโมฆะหากผลของเกมเกิดขึ้นจากความผิดพลาดทางเทคนิค การโกง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของผู้เล่น หากการปรับผลเกมให้ถูกต้องทำให้จำนวนเงินในบัญชีของผู้เล่นติดลบ ผู้เล่นต้องจ่ายผลต่างโดยการเพิ่มเครดิตบัญชีของตนบน Gclub.org ตามจำนวนเงินที่ต้องใช้
  6.19. การจ่ายเงินที่ชนะจะจ่ายตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อบังคับ
  6.20. การจ่ายเงินจากบัญชีผู้เล่นเป็นไปตามคำขอของผู้เล่น โดยสามารถส่งคำร้องขอการจ่ายเงินสูงสุดไม่เกิน 4 ครั้งต่อเดือน และจำนวนเงินที่ขอต้องไม่ต่ำกว่า 5 ยูโร (ห้ายูโร) การจ่ายเงินจะจ่ายให้บัญชีที่ลงทะเบียนในนามผู้เล่นที่ฝากเงินสำหรับลงพนันเท่านั้น ไม่สามารถจ่ายเงินไปยังบัญชีของผู้เล่นอื่นหรือบุคคลที่สามได้ ผู้เล่นต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ และหากผู้เล่นให้ข้อมูลผิดและมีการจ่ายเงินแล้ว ผู้เล่นไม่มีสิทธิ์เรียกร้องจากผู้ให้บริการได้

6.21. การจ่ายเงินจากบัญชีของผู้เล่นจะดำเนินการภายใน 3 วันทำการ เมื่อการตรวจสอบที่จำเป็นเสร็จสมบูรณ์
6.22. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้เล่นที่จะรับการจ่ายเงิน และเลื่อนการจ่ายเงินในกรณีที่ต้องสงสัย เพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินตามความเหมาะสม ผู้เล่นต้องเขียนการขอจ่ายเงินและส่งสำเนาหลักฐานระบุตัวตนทางราชการที่ใช้ได้ (หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน) ทางจดหมาย อีเมล หรือเข้าระบบที่ผู้ให้บริการขอไว้ การควบคุมให้ระบุตัวตนจะถูกใช้เมื่อจ่ายเงินที่ชนะครั้งแรกไปยังผู้เล่นหรือครั้งต่อไปหากจำเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นที่เป็นเจ้าของบัญชีของผู้เล่นและรายละเอียดของเจ้าของบัญชีธนาคารจะต้องตรงกัน
6.23. ผู้ให้บริการจะดูรายการธุรกรรมทั้งหมดของบัญชีและ/หรือเงินทุนเพื่อตรวจสอบว่าผิดปกติหรือต้องสงสัยหรือไม่ เพื่อป้องกันการฟอกเงินที่ได้รับมาจากวิธีทางอาชญากรรมให้ถูกกฎหมาย ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ระงับรายการธุรกรรมที่ผิดปกติและน่าสงสัย และรายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนระบุในข้อบังคับ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นหรือตัดบัญชีของผู้เล่นที่เกี่ยวข้องและระงับเงินไว้

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการชิงโชค
  7.1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการชิงโชคที่เสนอบนหน้าแรกของผู้ให้บริการอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการชิงโชคที่เป็นส่วนหนึ่งของกฎเหล่านี้ การตกลงกฎเหล่านี้ ผู้เล่นยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการชิงโชคและวิธีปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้น
  7.2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการชิงโชคทั้งหมดแสดงที่นี่
  7.3. คำถามหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการเดิมพันพนันควรส่งไปตามที่อยู่อีเมล
  7.4. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่หน้าแรก เกี่ยวกับวงเงินการพนัน วงเงินการจ่ายเงินและข้อเสนอต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการชิงโชค
  7.5. การพนันอาจถูกประกาศยกเลิกตามกฎระเบียบหรือเหตุสุดวิสัย สถานการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยได้แก่ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมควรของผู้ให้บริการ และการทำหน้าที่ตามข้อสัญญาล่าช้า และภายในขอบเขตของกฎเหล่านี้รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ข้อกำหนดของรัฐบาล การปฏิเสธหรือยกเลิกใบอนุญาตที่จำเป็น ซึ่งการปฏิเสธหรือยกเลิกเกิดขึ้นโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ให้บริการ สงคราม ความเป็นศัตรูกันการกบฏ การฝ่าฝืนกฎหมาย การจลาจล การก่อการร้าย อัคคีภัย น้ำท่วม การโจรกรรม ความเสียหายจากการกลั่นแกล้ง การนัดหยุดงาน การปิดกิจการในช่วงประท้วง หรือเหตุอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ให้บริการ
 2. การระงับบัญชีผู้เล่น
  8.1. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับบัญชีผู้เล่นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้า
  8.2. ผู้เล่นมีสิทธิ์แจ้งมายังผู้ให้บริการเพื่อระงับบัญชีในช่วงเวลาหนึ่งหรือไม่กำหนดเวลา
  8.3. ผู้เล่นมีสิทธิ์ส่งข้อความติดต่อไปยังผู้ให้บริการ เรียกร้องการเสียโอกาสเล่นเกมพนันอินเทอร์แอคทีฟที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการ ผู้เล่นสามารถเรียกคืนข้อความตามขั้นตอนตามข้อบังคับ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้เล่นไปยังที่อยู่อีเมลที่บันทึกไว้ในข้อมูลผู้เล่น หากบัญชีของผู้เล่นไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลา 12 เดือน หลังจากได้รับอีเมลแล้วผู้เล่นมีเวลา 30 วันในการเชื่อมต่อบัญชีผู้เล่นของตน หากผู้เล่นเชื่อมต่อภายใน 30 วัน จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด หากบัญชีนั้นยังคงไม่เคลื่อนไหวต่อเนื่องกัน 13 เดือน บัญชีจะถูกจัดเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว หากบัญชีถูกจัดเป็นบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ผู้เล่นจะยังคงเชื่อมต่อบัญชีของตนและถอนเงินทุนที่เหลือในบัญชีออกได้ โดยใช้การจ่ายเงินประเภทที่รองรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  8.4. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินสดคงค้างที่เหลือไปยังบัญชีธนาคารของผู้เล่นหากไม่มีการเดินธุรกรรมในบัญชีของผู้เล่นเป็นเวลา 30 (สามสิบ) เดือนและยังมียอดเงินสดในบัญชี และผู้ให้บริการจะดำเนินการตามข้อกำหนดในกฎระเบียบ หากไม่พบผู้เล่น หรือบัญชีธนาคารถูกปิดไปแล้ว
 3. การละเมิดข้อกำหนดและบทลงโทษ
  9.1. ผู้เล่นต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่เรียกร้อง และความสูญเสียความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สาม
  9.2. ห้ามละเมิดกฎใดๆ การกระทำต่อไปนี้เป็นการละเมิดกฎ
  • ผู้เล่นไม่ทำตามกฎที่ยอมรับร่วมกันระหว่างผู้เล่น
  • ผู้เล่นเจตนาให้ข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือนำไปสู่ความเข้าใจผิด
  • ผู้เล่นพยายามเปลี่ยนผลของเกมโดยใช้การร่วมมือกัน สร้างความเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมหรืออย่างอื่น
  • ผู้เล่นเป็นสาเหตุหรือใช้การทำงานที่ผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของ Gclub.org เพื่อลดขั้นตอนในการดำเนินการของเกม
  • ผู้เล่นเปิดบัญชีอื่น
  • ผู้เล่นละเมิดกฎอื่นที่กำหนดในกฎเหล่านี้ หรือกระทำการที่สอดคล้องกับข้อบังคับ
  9.3. ผู้เล่นจะไม่แยกหรือพยายามแยกโปรแกรมบน Gclub.org หรือพัฒนาโปรแกรมที่แทรกแซงโปรแกรมการสื่อสารเซิร์ฟเวอร์ลูกค้าที่ใช้บน Gclub.org
  9.4. ห้ามใช้โปรแกรมที่ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์โดยเด็ดขาด โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจมีโปรแกรมที่ยอมให้รวบรวมข้อมูลฝั่งตรงข้าม ร่วมกับการกระทำของผู้เล่น สมรู้ร่วมคิด หรือโปรแกรมอื่นที่ตามความเห็นของผู้ให้บริการแล้วยอมให้ผู้เล่นโกงหรือผู้เล่นได้เปรียบผู้เล่นอีกฝ่ายโดยไม่เป็นธรรม ผู้ให้บริการอาจดำเนินการตรวจจับและตัดความเป็นไปได้ที่ผู้เล่นกำลังใช้โปรแกรม รวมถึงการอ่านข้อมูลว่ามีโปรแกรมใดที่กำลังใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์ของผู้เล่นในส่วนที่ทำได้ หรือรวบรวมข้อมูลผู้เล่นเพื่อจุดประสงค์ในการวิจัยทางพฤติกรรม หากผู้ให้บริการระบุได้ว่ามีการใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นบัญชีของผู้ที่ละเมิดอย่างน้อยหก (6) เดือน ระงับเงินทุนในบัญชีและ/หรือนำผู้เล่นออกจากผู้ให้บริการและการใช้บริการใดบน Gclub.org
  9.5. หากผู้เล่นละเมิดกฎ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ตัดผู้เล่นออกจากการใช้ Gclub.org และยุติข้อผูกพันตามสัญญากับผู้เล่น นอกจากนั้น ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการขัดหรือหยุดเกมที่กำลังดำเนินอยู่ ปิดกั้นบัญชีของผู้เล่นโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ และชะลอเครดิตและการชนะของผู้เล่นไว้จนกว่าสถานการณ์จะกระจ่าง
 4. ความรับผิดของผู้ให้บริการ
  10.1. ผู้ให้บริการรับผิดชอบต่อความสูญเสียโดยตรงจากความตั้งใจหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ให้บริการไม่รับผิดความเสียหายที่เกิดจากการไม่ตั้งใจเพียงเล็กน้อยหรือเหตุสุดวิสัย
  10.2. ผู้ให้บริการไม่รับประกันความครบถ้วน ความถูกต้อง หรือคุณภาพของบริการใน Gclub.org ดังนั้นผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลจากความล้มเหลวของซอฟต์แวร์บน Gclub.org
  10.3. ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่คืนเงินพนันที่วางไว้ให้แก่ผู้เล่น และผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียความสูญเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงการแพ้ที่อาจเกิดเมื่อหลุดการเชื่อมต่อ นอกจากว่าผู้เล่นจะใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ/หรือโครงสร้างการเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสม สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการเชื่อมต่อที่ต้องการในการเล่นเกมได้ที่ส่วนช่วยเหลือบน Gclub.org
  10.4. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากผู้เล่นหรือบุคคลที่สามที่ใช้บัญชีของผู้เล่นอย่างไม่ถูกต้อง
  10.5. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผู้เล่นสร้างขึ้นหรือเนื้อหาในการโฆษณา แต่สงวนสิทธิ์ลบเนื้อหาที่ขัดต่อข้อบังคับหรือกฎต่างๆ
  10.6. หากผู้เล่นละเมิดกฎหรือข้อบังคับ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อคำร้องหรือความสูญเสีย การจ่ายเงิน หรือความเสียหายต่อบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้
 5. การร้องเรียน
  11.1. ผู้เล่นมีสิทธิ์ที่จะส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดกฎมาให้ผู้ให้บริการทางที่อยู่อีเมลได้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน
  11.2. ผู้ให้บริการจะตอบรับข้อร้องเรียนของผู้เล่นให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้
  11.3. ผู้ให้บริการจะไม่ตอบรับข้อร้องเรียนที่ไม่เหมาะสม ข่มขู่ หรือวิธีอื่นใด ที่ขัดกับมาตรฐานทางมารยาทที่ยอมรับทั่วไป
  นโยบายคุกกี้ของเรา
  ข้อมูลทั่วไป
  เรานำเสนอนโยบายคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ Gclub.org ตามกฎหมายปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และการปกป้องความเป็นส่วนตัวในอุตสาหกรรมการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
  คาสิโน Gclub นี้ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ Gclub.org คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องคุกกี้และวิธีจัดการคุกกี้ได้จากข้อมูลด้านล่าง คุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้นี้เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา โดยเฉพาะเมื่อคุณตกลงใช้คุกกี้ที่ใช้วิเคราะห์เพื่อจุดประสงค์ที่อธิบายด้านล่าง หากคุณไม่ตกลงการใช้คุกกี้ คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้คุกกี้จากเว็บไซต์นี้ไม่ถูกเก็บบนอุปกรณ์ของคุณ
  คุกกี้คืออะไร
  คุกกี้บนอินเทอร์เน็ตคือไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่เก็บบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  คุกกี้ถูกตั้งค่าจากคำขอที่ส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์มายังเบราว์เซอร์ (คือ Internet Explorer, Firefox, Chrome) และ “ไม่มีการโต้ตอบ” โดยสมบูรณ์ (ไม่มีซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือสปายแวร์ และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบนฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้งานได้) ที่เราเรียกว่า “เน็ตเวิร์ค 2.0” คุกกี้มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและส่งบริการมากมายให้คุณได้เพลิดเพลินบนโลกออนไลน์ เช่น การแสดงเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณใช้โทรศัพท์มือถือเข้าชมเว็บไซต์
  คุกกี้ให้ฟีดแบ็กที่เป็นประโยชน์กับเจ้าของเว็บไซต์ โดยมีจุดประสงค์เรื่องเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้าใช้งาน เพื่อทำเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงได้มากขึ้น และเพิ่มแอพพลิเคชั่นหรือฟีเจอร์ของเว็บไซต์ให้สามารถสร้างการนำทางที่มีประโยชน์และเพลิดเพลินบนเว็บไซต์ได้มากขึ้น
  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงเรียนรู้การติดตั้งคุกกี้ต่างๆ บนอุปกรณ์ของคุณ วิธีการจัดการและลบคุกกี้ ไปที่หัวข้อของเรา
  ประโยชน์ของคุกกี้คืออะไร
  คุกกี้มีข้อมูลที่เชื่อมต่อเว็บเบราว์เซอร์ (ผู้ใช้งาน) และเว็บเซิร์ฟเวอร์ (เว็บไซต์) หากเบราว์เซอร์เข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งจะสามารถอ่านข้อมูลที่เคยบันทึกไว้และตอบสนองตามข้อมูล
  คุกกี้ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจในการใช้งาน และสนับสนุนความพยายามของหลายเว็บไซต์ที่นำเสนอบริการที่สะดวกสบาย การคำนึงถึงความพึงใจต่อความเป็นส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ต ความพึงพอใจต่อภาษาบนเว็บไซต์ รถเข็นหรือโฆษณาที่เกี่ยวข้อง
  คุกกี้ใช้ทำอะไรบนเว็บไซต์
  ประเภทของคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์นี้จัดอยู่ในสองประเภท กล่าวคือ คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งและคุกกี้ที่ใช้วิเคราะห์
  คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง
  คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้คุณสามารถหาตำแหน่งในเว็บไซต์และใช้ฟีเจอร์ของมันได้ เช่น การเข้าถึงส่วนที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้ไม่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อนำไปใช้ทางการตลาด หรือเพื่อจดจำว่าคุณได้เข้าชมเว็บไซต์ใดบ้างบนอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ได้ เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อไปนี้
  คุกกี้ที่ใช้วิเคราะห์
  คุกกี้เหล่านี้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม เช่น เข้าหน้าไหนบ่อยที่สุด และได้รับข้อความผิดพลาดจากหน้าเว็บหรือไม่ คุกกี้เหล่านี้ไม่เก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนคุณ ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บโดยคุกกี้ไม่ถูกเปิดเผย และใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น
  เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ของ Google Analytics ข้อมูลที่เก็บโดยคุกกี้ของ Google Analytics จะถูกส่งต่อและเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และการนำไปใช้กับ Google Analytics คุณสามารถออกจากการติดตามของ Google Analytics โดยคลิกที่นี่ เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ที่ใช้วิเคราะห์ต่อไปนี้ Google Analytics
  การตั้งค่าคุกกี้เดิม
  หากคุณปิดคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หนึ่งตัวหรือมากกว่า เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้จากคุกกี้ตัวก่อนที่คุณปิด แต่เราจะหยุดใช้คุกกี้ตัวที่ถูกปิดเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
  การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้
  บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใหม่ และมั่นใจได้ว่านโยบายนี้เป็นไปตามคำแนะนำที่ออกโดยผู้มีอำนาจในการคุ้มครองข้อมูล หากนโยบายการใช้คุกกี้ มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ผู้ใช้งานจะได้รับแจ้งโดยประกาศบนเว็บไซต์ หรือทางอีเมลในกรณีที่เป็นผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้
  หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบริษัท กรุณาติดต่อทีมบริการสนับสนุนของเรา