ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GCLUB (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) “ผู้ควบคุมข้อมูล” (เช่น บุคคลที่รับผิดชอบในการรวบรวมจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) คือบริษัทของเรา ซึ่งสามารถติดต่อตามที่อยู่หรือเขียนอีเมลถึงฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

โปรดทราบว่าข้อมูลของคุณอาจมีการถ่ายโอนระหว่างบริษัทภายในกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (รวมถึงบริษัทบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่กลุ่มเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้) เช่น การตลาด การตรวจสอบตัวตน การตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย การสร้างและการใช้เครื่องมือต่อต้านการทุจริต การวิเคราะห์บัญชีเพื่อพัฒนาข้อเสนอและผลิตภัณฑ์พิเศษ การทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ รวมถึงการต่อต้านการกระทำที่ผิดกฎหมาย การพัฒนา และ/หรือการนำระบบการเรียนรู้ของเครื่องไปใช้เพื่อลดความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเกม อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้มีผลบังคับใช้กับบริษัทของเรา ซึ่งดูแลนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเอง และสามารถดูได้ที่นี่

ความมุ่งมั่นของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เล่น

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม รวมถึงใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการรักษาความปลอดภัยข้อมูล “ดีที่สุดในระดับเดียวกัน” ตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป เช่นเดียวกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลการพนัน

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คือ เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวและการใช้งาน

ภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา เมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้กับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราที่คุณเข้าถึงและใช้งาน (ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามกฎหมายเหล่านี้) รวมถึงระเบียบข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปที่บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลและควบคุมการถ่ายโอนและการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว (“GDPR”) ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่บังคับใช้ (รวมเรียกว่ากฎหมายดังกล่าวเรียกว่า “กฎหมายปัจจุบัน”)

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการประมวลผลและแชร์จากเราให้กับสมาชิกในกลุ่มบริษัท คู่ค้า ตัวแทน และบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่เรา ในขณะเดียวกัน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการประมวลผลทางภูมิศาสตร์ ไม่เฉพาะเพียงแค่ในเขตอำนาจศาลของประเทศของเราและเขตเศรษฐกิจยุโรปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภายนอกด้วย ในกรณีนี้ เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายปัจจุบันซึ่งให้การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเขตอำนาจศาลที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันข้อมูลอย่าง “เพียงพอ” ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายปัจจุบันหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายปัจจุบัน

ความหมายของคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่คืออะไร หากข้อกำหนดดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เงื่อนไขที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่จะมีความหมายเหมือนกับที่ระบุไว้ในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งมีความสำคัญมากกว่านโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อตกลงของคุณตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว

การยินยอม เมื่อใช้บริการ คุณ (“ผู้ใช้” หรือ “คุณ”) หมายความคุณยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งเราอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว นอกจากนี้เมื่อ คุณส่งข้อมูลของคุณ เราจะขออนุญาตจากคุณเพื่อส่งข้อความส่งเสริมการขายจาก (ก) เรา และ (ข) ผู้จัดหาสินค้าและบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเราอาจแชร์ข้อมูลของคุณให้

การเปลี่ยนแปลง เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อความของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

มีการรวบรวมข้อมูลใดบ้างและเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ข้อมูลการลงทะเบียน เมื่อเราสร้างบัญชีของคุณบนเว็บไซต์และให้โอกาสคุณใช้บริการ เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่เรา ซึ่งรวมถึงชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และรหัสผ่าน รวมทั้งยังยืนยันว่าคุณมีอายุ 18 ปี และหากคุณอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลที่อายุทางกฎหมายสูงกว่านั้น คุณต้องยืนยันว่าคุณมีอายุตามกฎหมายดังกล่าว ชื่อที่คุณป้อนระหว่างการลงทะเบียนจะต้องเป็นชื่อของคุณเอง

นอกจากนี้ เมื่อกรอกแบบฟอร์มในระหว่างการสร้างบัญชี คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณให้ไว้กับเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับคุณ อันเป็นผลมาจากการไม่สามารถในการแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเล่นบนอุปกรณ์มือถือ หากคุณต้องการใช้บริการผ่านอุปกรณ์ (ดูคำจำกัดความในส่วนที่ 16 ด้านล่าง) คุณต้องอนุญาตให้เรา (และบุคคลที่สามที่ทำหน้าที่ในนามของเรา) ใช้บริการตามตำแหน่งและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของซอฟต์แวร์ที่อาจได้รับจากอุปกรณ์ของคุณเพื่อกำหนดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณ หากคุณไม่ต้องการเปิดเผยตำแหน่งของคุณ เราจะไม่สามารถให้บริการคุณจากอุปกรณ์ของคุณได้

การรวบรวมข้อมูลปัจจุบัน นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้บริการ เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคุณในเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่มีอยู่ในอุปกรณ์หรือระบบที่คุณใช้ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพของบริการที่มอบให้คุณผ่านบริการ เรายังใช้คุกกี้ด้วยเช่นกัน

การจัดเก็บข้อมูล เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงระยะเวลาการเก็บรักษาที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล เราจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของเราเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของเราเท่านั้น และนโยบายการจัดการข้อมูลของเรารวมถึงการลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป ในกรณีที่คุณ (หรือเรา) ยุติบริการ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาหก (6) ปีตามข้อกำหนดด้านระเบียบข้อบังคับและข้อผูกพันทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกร้องใดๆ กับเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นี้จะถูกลบหลังจากช่วงเวลานี้ โปรดทราบว่าข้อมูลบัญชีที่เปิดใช้งานโหมดการกันตนเองจะไม่ถูกลบ และจะเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เรา สมาชิกในกลุ่มพันธมิตรของเรา และบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่เราหรือคุณในนามของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของเราและทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการ เราได้ระบุถึงวัตถุประสงค์เหล่านี้ไว้ด้านล่าง แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เสริมใดๆ เพื่อทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการเกมออนไลน์:

* เพื่อยืนยันการทำธุรกรรมทางการเงิน

* เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือและความเสี่ยงของการทุจริตในส่วนของคุณ ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม รวมถึงสถาบันการเงิน หน่วยงานตรวจสอบตัวตน และข้อมูลเครดิตบูโร

* เพื่อประเมินกิจกรรมการเล่นเกมของคุณว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อเกม

* เพื่อตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนในรายการการกันตนเองที่จำเป็น (ถ้ามีให้ใช้กับคุณ) เพื่อรับรองว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อเกม

* เพื่ออนุญาตให้คุณเข้าถึงบริการ

* เพื่อการพิสูจน์ยืนยันและควบคุม

* เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ

* เพื่อการวิจัยและพัฒนา

* เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เพื่อทำการสำรวจลูกค้าและเพื่อศึกษาโปรไฟล์ลูกค้า

* เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

* เพื่อบรรลุข้อกำหนดของใบอนุญาตและกฎหมาย

* เพื่อทำการทดสอบเอกสารจำนวนมากก่อนการเปิดตัวเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นตามคำสั่งของเรา หรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม

* เพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและกิจกรรมทุจริต

* เพื่อยืนยันตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณ

ข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งจะอธิบายแต่ละข้อไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การยินยอม

เราจะเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้ บางครั้งเราอาจขอให้คุณยินยอมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นพิเศษ ในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลตามที่คุณยินยอมและคุณสามารถถอนออกเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น เราจะส่งข้อความทางการตลาดและโฆษณาให้คุณ หลังจากที่เราได้รับความยินยอมจากคุณต่างหาก

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาและข้อผูกพันทางกฎหมาย

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังอาจมีความจำเป็นในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญา (ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางเมื่อสร้างบัญชี) หรือภาระผูกพันทางกฎหมายและ/หรือข้อบังคับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดของใบอนุญาตการพนันของเราหรือข้อกำหนดของกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

สุดท้ายนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่เราเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวโดยเราหรือบุคคลที่สามเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและไม่กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ สิทธิ์ และเสรีภาพของคุณ นี่คือตัวอย่างของการประมวลผลข้อมูลตามผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(i) การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทภายในกลุ่มของเรา อันเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างหรือเพื่อการบริหารภายใน

(ii) เราเลือกบริษัทบางแห่งที่อาจนำเสนอผลประโยชน์เพิ่มเติมแก่คุณเมื่อใช้บริการของเราหรือให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณแก่เรา

(iii)  การระบุและการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติความรับผิดชอบต่อเกม โปรดทราบว่าหากคุณเปิดใช้งานโหมดการกันตนเองในเว็บไซต์ของเราเนื่องจากการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบข้อ จำกัดดังกล่าวอาจนำมีผลกับบัญชีของคุณ (ถ้ามี) เราอาจแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการกันตนเองภายในกลุ่ม เพื่อระบุตัวบุคคลที่มีความเสี่ยงในการพัฒนาการติดการพนันและดำเนินการตามความเหมาะสม

(iv) สร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูลรวมถึงการป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต

(v) การป้องกันการทุจริตการพนันกีฬาโดยการต่อต้าน การติดต่อหน่วยงานที่เหมาะสม และการส่งข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเดิมพันที่น่าสงสัย

(vi) การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

(vii) การพัฒนาโปรแกรมรางวัลรายบุคคลสำหรับผู้เล่น

การส่งข้อมูล การเปิดเผย และผู้รับ

กรณีของการเปิดเผยข้อมูล เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีต่อไปนี้

* แก่ผู้รับตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลร้องขอ

* หน่วยงานกำกับดูแลหรือออกใบอนุญาตร้องขอ

* บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลและดำเนินการชำระเงิน

* บุคคลที่สามที่ให้บริการแก่เราหรือในนามของเรา

* บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ภายใต้ความยินยอมของคุณหรือไม่คัดค้านดังที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 11 ด้านล่าง

* บริษัทจัดการการชำระเงินหรือบริษัทจัดเก็บการชำระเงินที่เราใช้ในการประมวลผลการชำระเงินและเก็บหนี้สำหรับหรือจากผู้ใช้ของเรา

* บุคคลที่สามที่ซื้อสินค้า/บริการจากเรา บริษัทของเรา หรือเป็นส่วนหนึ่งของเราหรือบริษัทของเรา

* สำนักข้อมูลเครดิต

* เมื่อเรามีเหตุผลที่เหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

* เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย

* เพื่อปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สิน

* ได้รับความยินยอมจากคุณ

* เพื่อกู้คืนจากความผิดพลาด

* ตามเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 5 ด้านล่าง

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่อธิบายไว้ข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อพนักงานพนักงานของบริษัทอื่นในกลุ่ม ตัวแทนของเรา และผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคุณในการใช้บริการของเรา

การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บรวบรวมในระหว่างการใช้บริการของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับข้อมูลอื่นที่เก็บรวบรวมระหว่างการใช้บริการอื่นที่บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทของเรา (รวมถึงเว็บไซต์และบริการของ บริษัท) ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือเสริม รวมถึงบริการทางโทรศัพท์มือถือและบริการโซเชียลมีเดีย เราจะดำเนินการและใช้ข้อมูลที่รวมกันนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลเครดิต ในสถานการณ์ที่คุณไม่ได้ชำระค่าชดเชยเราสำหรับการปฏิเสธการชำระเงิน ยกเว้น หรือคืนเงินมัดจำ เราอาจให้ข้อมูลบัญชีของคุณแก่สำนักข้อมูลเครดิต (“BCI”) สำนักนี้จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ของคุณในฐานข้อมูล โดยอาจนำข้อมูลนี้ไปใช้ร่วมกับข้อมูลจากองค์กรอื่น และสำนักงานข้อมูลเครดิตจะจัดเก็บข้อมูลนี้เป็นเวลา 6 ปีนับจากวันที่มีการปฏิเสธการชำระเงิน ยกเลิก หรือคืนเงิน

สำนักข้อมูลเครดิตจะใช้ข้อมูลเครดิตเพื่อต่อต้านอาชญากรรมการทุจริตและการฟอกเงิน เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับคุณคู่สมรส สมาชิกในครอบครัวธุรกิจ และพันธมิตรทางการเงินในบันทึกของผู้อื่นหรือไม่ องค์กรในการตรวจสอบบัญชีที่คุณมีจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับสินเชื่อ ติดตามตำแหน่งของคุณ ทวงหนี้ วิเคราะห์ทางสถิติ และระบบทดสอบ

การประมวลผลการฝากและถอนเงิน

เมื่อทำการฝากเงิน คุณต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้สำหรับวิธีการฝากเงินที่เลือกให้สำเร็จ (ตัวอย่างเช่น หมายเลขบัตรเครดิตของคุณ) โดยอาจใช้ข้อมูลนี้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณเพื่อชำระเงินและทำธุรกรรมทางการเงินในเว็บไซต์ของเรา คุณต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความเป็นส่วนตัว

เรากำลังทำอะไร เราใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและความพึงพอใจ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายบุคคล และจะไม่ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลภายนอกกลุ่มโดยเจตนา ยกเว้นว่าเป็นผู้ใช้เองหรือในกรณีที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราให้ความสำคัญกับการลงทุนซื้อเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเครื่องมือสำรองข้อมูลระบบป้องกันเครือข่าย รวมถึงหาวิธีการเข้ารหัสเพื่อรับรองการคุ้มครองข้อมูลที่เราได้รับและประมวลผล เราใช้วิธีการเหล่านี้ภายใต้กรอบของโครงสร้างความปลอดภัยที่ทันสมัย

คุณควรดำเนินการอย่างไร คุณควรใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณเป็นความลับ และคุณต้องเก็บเป็นความลับและคุ้มครองข้อมูลจากการเปิดเผยและการเปิดเผยในทุกวิถีทาง

ขีดจำกัดของการรักษาความลับ

การให้ข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด กรอบการกำกับดูแลและเงื่อนไขด้านความปลอดภัยในปัจจุบันตามสถานการณ์ทางกฎหมาย ทำให้เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราในบางสถานการณ์ และเราอาจถูกสั่งห้ามไม่ให้แจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อจำกัดการเปิดเผยดังกล่าวในกรณีต่อไปนี้:

(ก) ในกรณีที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัทจะต้องให้ข้อมูลดังกล่าวตามหมายศาลคำสั่งศาลหรือคำสั่งศาลหรือภาระผูกพันอื่นๆ

(ข) ในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรเพื่อการพิจารณา ติดต่อ หรือเริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อปกป้องและ/หรือบังคับใช้สิทธิ์ของเรา

นอกจากนี้ เราอาจ และคุณอาจอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการระบุผู้ใช้ชื่ออายุข้อมูลการติดต่อของคุณ (รวมถึงที่อยู่ไปรษณีย์เต็มรูปแบบของคุณ เมือง รัฐ/ประเทศ รหัสไปรษณีย์และประเทศที่พำนัก หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล) ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สถานที่ทำงาน และเครื่องมือทางการเงินที่คุณใช้ในการฝากและถอนเงินไปยังตัวแทนบุคคลที่สามของเราและหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นทางการตามดุลยพินิจของเรา เท่าที่เราเห็นสมควรหรือเหมาะสมกับการสอบสวนการฟอกเงิน การทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายของเรา

การตลาด เราอาจใช้ชื่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อส่งข่าวสารโปรโมชัน และข้อเสนอทางการตลาดอื่นๆ จากบริษัทในกลุ่มของเรา หากคุณไม่ต้องการรับข้อความส่งเสริมการขาย จดหมายข่าว หรือข้อเสนอทางการตลาด คุณสามารถยกเลิกได้เมื่อลงทะเบียนครั้งแรกหรือในเวลาอื่นโดยทำตามคำแนะนำการยกเลิกการสมัครที่ให้ไว้ในอีเมลแต่ละฉบับ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลาว่าคุณไม่ต้องการรับอีเมลส่งเสริมการขายอีกต่อไป โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนเพื่อดำเนินการ

ข้อเสนอจากผู้จัดหาสินค้าและบริการของบุคคลที่สาม เราอาจแชร์อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อส่งข้อเสนอให้คุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา โดยเป็นไปตามความยินยอมของคุณ คุณสามารถขอให้เราหยุดส่งข้อความดังกล่าวได้ตลอดเวลา หากต้องการให้เราหยุดส่งข้อความ ให้ส่งอีเมลเปล่าไปยังบริการสนับสนุนโดยระบุคำในหัวเรื่อง หลังจากที่เราได้รับคำขอยกเลิกการสมัครรับข้อความข้อเสนอ เราจะลบข้อมูลของคุณจากรายชื่อผู้รับจดหมายของสื่อการตลาด นอกจากนี้ เราจะไม่เพิ่มข้อมูลของคุณในรายชื่อที่เราอาจมอบให้กับพันธมิตรทางการตลาดของเราในอนาคต โปรดทราบว่าคุณอาจจำเป็นต้องยกเลิกข้อเสนอทางการตลาดที่พันธมิตรของเราส่งให้ ซึ่งอาจได้รับข้อมูลการติดต่อของคุณจากเรา เพื่อขอให้ลบข้อมูลของคุณออกจากรายการของพวกเขา

สื่อสาธารณะ ชื่อและข้อมูลอื่นๆ ของคุณจะใช้ในสื่อสาธารณะโดยได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ

สิทธิ์ของคุณต่อข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ

สิทธิ์ในการขอข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ เราพยายามรักษาข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาเพื่อขอให้เราตรวจสอบ แก้ไข รับสำเนา หรือทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้ ในกรณีนี้คุณต้องยืนยันตัวตนของคุณเพื่อดำเนินการตามที่ขอ โปรดติดต่อบริการสนับสนุนของเราเพื่อติดต่อเราและใช้สิทธิ์ของคุณ ในบางกรณี เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอของคุณในเรื่องดังกล่าว หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้

สิทธิ์อื่นๆ คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่โปรดทราบว่าสิทธิ์บางยังอาจไม่สามารถใช้ได้ตามกฎหมายในปัจจุบัน

ก. สิทธิ์ในการขอรับข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่เราจัดเก็บเอาไว้ โดยการส่งคำขอสถานะข้อมูล

ข. สิทธิ์ในการร้องขอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีของคุณ รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดและการอัปเดตข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

ค. สิทธิ์ในการลบ ซึ่งอนุญาตให้คุณสมัครยกเลิกการประมวลผลข้อมูลของเรา รวมถึงการลบข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ

ง. สิทธิ์ในการคัดค้านการปฏิเสธคำขอของคุณเพื่อหยุดการประมวลผลข้อมูลของคุณโดยเรา

จ. สิทธิ์ในการคัดค้านการตัดสินใจโดยใช้วิธีอัตโนมัติ

ฉ. สิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูล ซึ่งเราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบริษัทบุคคลที่สามตามคำขอของคุณ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณหรือวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อสำนักงานกรรมาธิการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูล หากคุณติดต่อเราเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปฏิบัติตามคำขอของคุณหรือตอบข้อคัดค้านของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ายังอาจไม่สามารถใช้สิทธิ์บางอย่างได้

คุกกี้

คุกกี้คือสตริงข้อมูลที่ดาวน์โหลดลงในเดสก์ท็อปหรือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรืออุปกรณ์พกพาของคุณ (จะเรียกแต่ละรายการต่อไปนี้ว่า “อุปกรณ์”) เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากนั้นจึงจะส่งกลับไปยังเว็บไซต์ที่ได้รับ หรือส่งไปยังเว็บไซต์อื่นที่รู้จักคุกกี้เหล่านี้

คุกกี้มีประโยชน์มากและใช้งานได้หลากหลาย ช่วยให้คุณสามารถนำทางระหว่างหน้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จดจำการตั้งค่าของคุณ และโดยทั่วไปจะปรับปรุงการใช้งานของคุณ บางครั้งจะใช้คุกกี้เพื่อเลือกโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เราใช้คุกกี้เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมที่มาจากเว็บไซต์ของพันธมิตรของเรา เพื่อจดจำการตั้งค่าของคุณ และเพื่อรับข้อมูลสถิติที่ไม่ระบุชื่อซึ่งเราใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้เพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อระบุจำนวนครั้งที่คุณได้เห็นโฆษณา เพื่อจดจำว่าคุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์แล้ว และเพื่อแสดงโฆษณาที่คุณอาจสนใจ

อื่นๆ

เรายินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนเพื่อขอข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้คุณสามารถขอรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวได้จากสำนักงานกรรมาธิการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูล